Quants cops hem sentit en famosos allò de què "la càmera l'estima"? En aquest cas, sense ser famosos (encara ;·) ) està clar que la càmera no només  els estima sinó que els adora. Fàcil, senzilla, a ritme, molt dinàmica i amb molt feeling. No ho dubtem....ens tornarem a trobar darrera la càmera! Cuantas veces hemos escuchado eso de que "la cámara le quiere"? En este caso, sin ser famosos (todavía ;·) ) está claro que la cámara no sólo los quiere sino que los adora. Fácil, sencilla, a ritmo, muy dinámica y con mucho feeling. No lo dudamos.... nos volveremos a encontrar detrás de la cámara!